1GE GeoZS 1M površinska geologija - WMS storitve

Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelomi so bili izbrani na podlagi regionalnega in tektonskega pomena. Karto so izključno za uporabo v projektu OneGeology Europe uredili M. Bavec , M. Novak, M. Poljak, M. Trajanova in D. Skaberne.
Nenalezeno https://egeologija.si/geonetwork/srv/slv//resources.get?uuid=8eecd24a-3f67-4dfe-a06d-7078b3fe0249&fname=1GE_service.png
large_thumbnail
service - infoMapAccessService
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologija
ISO - 19119 geographic services taxonomy:
infoMapAccessService
Spatial scope:
Nacionalno
Free:
WFS
WMS
GEOSERVER
OSGeo
Free:
Slovenija
Free:
Geologija
stratigrafija
površinska geologija
onegeology
onegeology - Europe
usklajena geologija
usklajena starost
usklajeni podatki
usklajena geneza
usklajena struktura
Strukturna geologija
prelom
struktura
Free:
INSPIRE
EGDI
Free:
regionalna geologija
13.365, 45.424, 16.515, 46.864
creation: 2008-01-01, publication: 2008-01-01, revision: 2008-01-01
OneGeology
Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, 1000, Slovenija
tel: +386 1 280 97 00
email: info@geo-zs.si
Role: owner
Geološki zavod Slovenije
Matija Krivic
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, 1000, Slovenija
tel: +386 1 28 09 700
email: matija.krivic@geo-zs.si
Role: point of contact
Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, 1000, Slovenija
tel: +386 1 280 97 00
email: info@geo-zs.si
Role: custodian

Data Quality

Uredba Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev

Constraints

Geološka karta Slovenije v merilu 1:1 milijon je brezplačno na voljo za osebno uporabo, poučevanje, raziskovanje in ostale nekomercialne dejavnosti. Geološki zavod Slovenije (GeoZS) kot lastnik podatkov ne daje nobenega zagotovila o zanesljivosti, kvaliteti, ustreznosti in popolnosti podatkov in ne sprejema nikakršne odgovornosti v zvezi z morebitno nepooblaščeno nadaljnjo uporabo izdelka.
Podatki so dostopni pod Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenco. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
Geološka karta Slovenije v merilu 1:1 milijon je brezplačno na voljo za osebno uporabo, poučevanje, raziskovanje in ostale nekomercialne dejavnosti. Geološki zavod Slovenije (GeoZS) kot lastnik podatkov ne daje nobenega zagotovila o zanesljivosti, kvaliteti, ustreznosti in popolnosti podatkov in ne sprejema nikakršne odgovornosti v zvezi z morebitno nepooblaščeno nadaljnjo uporabo izdelka.
Podatki so dostopni pod Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenco. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Metadata about metadata

8eecd24a-3f67-4dfe-a06d-7078b3fe0249
Geološki zavod Slovenije
Matija Krivic
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, 1000, Slovenija
tel: +386 1 28 09 700
email: matija.krivic@geo-zs.si
Role: point of contact
2022-12-09

Coupled Resource