1 GE GeoZS 1M Geológia pokryvných útvarov - štruktúry

Harmonizovaná geologická mapa Slovinska je zjednodušenou verziou Geologickou mapou Slovinska 1:250 000 (Buse, 2009), ktorá bola zostavená čiastočne podľa Základnej geologickej mapy Slovinska 1:100 000 (kolektív autorov, zostavovaná od šesťdesiatych do osemdesiatych rokov 20. st.), a čiastočne podľa údajov z Buserovho nového geologického mapovania. Je to litostratigrafická mapa a obsahuje dve vrstvy: litostratigrafické jednotky a hlavné zlomy. Zlomy boli pre zobrazenie v mape vyberané podľa dvoch kritérií: regionálny rozsah a tektonický význam.
Táto mapa bola upravená špeciálne pre účely projektu OneGeology kolektívom autorov: M. Bravec, M. Novák, M. Poljak, M. Trajanova a D. Skaberne.
dataset
SI.GEOZS : SI.GEOZS.1GE1MGS
Slovenian, English
Geoscientific information
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOLÓGIA/štruktúrna geológia
GEOLÓGIA/štruktúrna geológia/zlom
ONEGEOLOGY
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/1G-E
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmonizovaná geológia
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmonizovaný vek
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmonizovaná genéza
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmonizované dáta
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmonizovaná štruktúra
GEOLÓGIA/štruktúrna geológia/štruktúra
GEOLÓGIA
GEOLÓGIA/stratigrafia
GEOLÓGIA/povrchová geológia (geológia pokryvných útvarov a geomorfológia)
GEMET - Concepts, version 3.1:
vedy/prírodné vedy/vedy o Zemi/geológia
Free:
Danube Region
13.2753, 45.3218, 16.7107, 46.9767
publication: 2010
1964 - 2010
vector
Geological Survey of Slovenia
Jasna Šinigoj
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, SI-1000, Slovenia
tel: +386 (0)1 2809712
email: jasna.sinigoj@geo-zs.si
Role: point of contact

Data Quality

1G-E:percentCoverage=100;
1G-E:geometricHarmonization=yes;
1G-E:thematicHarmonization=yes;
1G-E:geometricHarmonizationDescription:seamless map
1G-E:thematicHarmonizationDescription:unified structured legend
add here additional information...
Equivalent Scale: 1: 250000
1G-E data specification and data model

Constraints

a. Dataset is not suitable for: This map has been produced at the country scale, mainly fo rscientific and educational purposes, and cannot be used when detailed geological information is needed.b. Charges applied: noc. Other conditions: yesd. More info URL: http://www.geo-zs.si
The 1:1M geologic map is available for free download for your personal, teaching, research or non-commercial use. Further use of any information provided by the Geological Survey of Slovenia (GeoZS) is at your own responsibility. GeoZS gives no warranty, condition or representation as to the quality, accuracy or completeness of the information or its suitability for any use or purpose. All implied conditions relating to the quality or suitability of the information, and all liabilities arising from the supply of the information (including any liability arising in negligence) are excluded to the fullest extent permitted by law

Metadata about metadata

4c2ae971-cac0-4e84-b7c5-06c40a01080d
Geological Survey of Slovenia
Jasna Šinigoj
, Slovenia
Role: point of contact
2017-02-20

Coupled Resource