1GE GSB 1:40.000 Powierzchniowe jednostki geologiczne

Mapa geologiczna w skali 1:40 000 jest opublikowana przez Belgijską Służbę Geologiczną.
service
view
ISO 19119:
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
OneGeology/OneGeology-Europe
OneGeology/OneGeology-Europe/1G-E
OneGeology/OneGeology-Europe/zharmonizowana geologia
OneGeology/OneGeology-Europe/zharmonizowane dane
OneGeology/OneGeology-Europe/zharmonizowana struktura
OneGeology/OneGeology-Europe/zharmonizowany wiek
OneGeology/OneGeology-Europe/zharmonizowana geneza
Geologia/geologia powierzchniowa
Geologia/skały podłoża
2.54, 49.49, 6.40, 51.50
Geological Survey of Belgium
Pierre-Yves Declercq
13 Jenner Street, Brussels, 1000, BE
tel: +32 (0)2 788 76 00-01
email: 1g-e.metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4c174e41-373c-4107-897b-06c40a01080d
Geological Survey of Belgium
Pierre-Yves Declercq
13 Jenner Street, Brussels, 1000, BEL
tel: +32 (0)2 788 76 00-01
email: 1g-e.metadata@geology.cz
Role: point of contact
2022-04-04

Coupled Resource