Hyperspectral Infrared Core Imaging Data (unprocessed, level 0)

The data comprise unprocessed raw data (level 0 data) containing image and spectral data acquired by scanning of drillcores at SGU. Level 0 is typically the level at which raw hyperspectral data is captured during the scanning campaign and the data has not been processed i.e. no data correction, normalization
or band subsetting has been performed on this data.

The cameras in the scanner cover the visible-near infrared and short-wave infrared (VNIR-SWIR) and the long-wave infrared (LWIR). The combination of different infrared wavelength ranges increases the mineral detection capability. Objective information about the mineralogical composition of the drillcores
is fundamental basics for interpretation and modeling of the rock and the geological evolution.
dataset
Produktbeskrivning - Product specification
Kartvisare - Map Viewer
SE.SGU:841150d9-cc2b-4d31-ad4f-22145783bd2a
Swedish
Geoscientific information
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1:
14.33, 63.1, 24.18, 69.06
publication: 2015
grid
Rådata kan bearbetas vidare för att få fram produkt som kan användas i vidare tolkning av borrkärnans sammansättning. Information om mineralsammansättningen i en borrkärna ger kunskap användbar för tolkning och modellering av bergarters ursprung och geologiska utveckling. På längre sikt kan resultaten ge ökad kunskap om malmbildningsprocesser och detta kan möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av landets mineralresurser. Analysdata från borrkärneskanningen kan sannolikt också användas för andra ändamål än malmprospektering som t.ex. underlag för miljöutredningar och forskning.

Potentiella användare är prospekteringsbolag, gruvbolag, konsulter, forskare och studenter.
Geological Survey of Sweden (SGU)
Kundservice
Box 670, Uppsala, SE-751 28, Sweden (SWE)
tel: +46(0)18-179000
email: kundservice@sgu.se
Role: owner

Data Quality

SGU påbörjade under 2014 ett tvåårigt projekt för att skanna 200 000 meter borrkärna från Norrbotten och Västerbotten. Skanningsprojektet har som mål att skapa en databas med optiska och infraröda data som ett komplement till de fysiska borrkärnor som finns i SGUs arkiv i Malå. Skanningen utförs av tjänsteleverantörerna SPECIM, Spectral Imaging Ltd. och GeoSpectral Imaging Ltd. I projektet ingår fotografering med högupplöst optisk kamera samt infraröd avbildning (eng. hyperspectral infrared core imaging).
Den infraröda avbildningen är en passiv, icke-förstörande analysteknik som utnyttjar mineralens förmåga att reflektera och absorbera olika våglängder av det elektromagnetiska spektrumet. Kamerorna i skannern täcker det synliga spektrumet, samt den kortvågiga (VNIR-SWIR) och långvågiga (LWIR) delen av det infraröda. Mineralen som utgör beståndsdelarna i borrkärnan ger ofta karakteristiska signaturer i dessa våglängdsintervall och kombinationen av kortvågig och långvågig IR ger ett dataset som har stor potential för mineralidentifikation. VNIR-SWIR-kameran är t.ex. särskilt lämpad för att ge mineralogisk information om ler- och omvandlingsmineral och karbonater, medan LWIR-kameran kan ge information om vanliga silikatmineral som kvarts och fältspat. Under skanningen produceras också en högupplöst optisk bild.
Den borrkärneskanner som använts är sisuRock. SisuRock är en automatiserad hyperspektral skanner som kan skanna hela borrkärnslådor. Rådata är oprocesserade bilder och spektraldata som insamlats under skanningsprocessen. Dessa data har inte genomgått någon vidare processering (ingen datakorrektion eller normalisering), förutom grundläggande kvalitetskontroll som är genomfört under skanningsprocessen för att säkerställa att data är komplett och korrekt insamlat.
Equivalent Scale: 1:1
Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services

Constraints

Metadata about metadata

1f68a843-92e3-4abd-8adf-7a8916b62a0b
Geological Survey of Sweden (SGU)
Kundservice
Box 670, Uppsala, SE-751 28, Sweden (SWE)
tel: +46(0)18-179000
email: kundservice@sgu.se
Role: point of contact
2016-06-01
English

Coupled Resource