1GE GeoZS 1M površinske geološke enote

Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelomi so bili izbrani na podlagi regionalnega in tektonskega pomena. Karto so izključno za uporabo v projektu OneGeology Europe uredili M. Bavec , M. Novak, M. Poljak, M. Trajanova in D. Skaberne.
Nenalezeno https://egeologija.si/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=04301870-c25b-4941-9f28-6eb799cabb9b&fname=1GE_units.png
large_thumbnail
dataset
gsmlp:SVN_GeoZS_1M_SGL_INSP - SVN GeoZS 1:1M Surface Geology INSPIRE Lithology
gsmlp:SVN_GeoZS_1M_SGA_INSP - SVN GeoZS 1:1M Surface Geology INSPIRE Age
gsmlp:GeologicUnitView - GeologicUnitView
GE.GeologicUnit - Geologic Units
GE.GeologicUnit - Geologic Units
gsmlp:SVN_GeoZS_1M_SGA_INSP - prenos SHAPE-ZIP datoteka (proj EPSG:3912 - D48)
SI.GEOZS.1M.1GE.GU : 20867888-3fa2-4aec-a026-ff18467327c0
English
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologija
Spatial scope:
Free:
Slovenija
Free:
Geologija
stratigrafija
površinska geologija
onegeology
onegeology - Europe
usklajena geologija
usklajena starost
usklajeni podatki
usklajena geneza
usklajena struktura
Strukturna geologija
prelom
struktura
Free:
INSPIRE
EGDI
13.365, 45.424, 16.515, 46.864
creation: 2010-12-31, publication: 2010-12-31, revision: 2016-04-18
2010-12-31 - 2016-04-18
vector
OneGeology
Geološki zavod Slovenije
dr. Matevž Novak
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, 1000, Slovenija
tel: +386 1 280 97 00
email: matevz.novak@geo-zs.si
Role: point of contact
Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, 1000, Slovenija
tel: +386 1 280 97 00
email: info@geo-zs.si
Role: owner
Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, 1000, Slovenija
tel: +386 1 280 97 00
email: info@geo-zs.si
Role: distributor
Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, 1000, Slovenija
tel: +386 1 280 97 00
email: info@geo-zs.si
Role: custodian

Data Quality

percentCoverage=100;geometricHarmonization=100;thematicHarmonization=100;geometricHarmonizationDescription;thematicHarmonizationDescription;
Equivalent Scale: 1: 1000000
Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki

Constraints

Geološka karta Slovenije v merilu 1:1 milijon je brezplačno na voljo za osebno uporabo, poučevanje, raziskovanje in ostale nekomercialne dejavnosti. Geološki zavod Slovenije (GeoZS) kot lastnik podatkov ne daje nobenega zagotovila o zanesljivosti, kvaliteti, ustreznosti in popolnosti podatkov in ne sprejema nikakršne odgovornosti v zvezi z morebitno nepooblaščeno nadaljnjo uporabo izdelka.
Geološka karta Slovenije v merilu 1:1 milijon je brezplačno na voljo za osebno uporabo, poučevanje, raziskovanje in ostale nekomercialne dejavnosti. Geološki zavod Slovenije (GeoZS) kot lastnik podatkov ne daje nobenega zagotovila o zanesljivosti, kvaliteti, ustreznosti in popolnosti podatkov in ne sprejema nikakršne odgovornosti v zvezi z morebitno nepooblaščeno nadaljnjo uporabo izdelka.

Metadata about metadata

04301870-c25b-4941-9f28-6eb799cabb9b
Geološki zavod Slovenije
Matija Krivic
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, 1000, Slovenija
tel: +386 1 28 09 700
email: matija.krivic@geo-zs.si
Role: point of contact
2024-06-14

Coupled Resource